top of page
Flexibility

לעיתים אני נעזרת בתכנים מעצימים שיכולים להוות סוג של הדרכה 

אני מרגישה שבעתות של קושי כדאי להעזר בחיזוקים חיצוניים שיכולים בהחלט

להמצא ברשת כדוגמת המאמן הזה שמסביר אייך נחנו יכולות להתגבר או לקום מהר יותר מאותן נפילות קטנות שכולנו חוות לעיתים.

תרגיל ש.ב-16.png
טקסט לעמוד הסבלנות-15.png
bottom of page